Vacatures

Aannamebeleid van vrijwilligers

 

Kinderboerderij het Beestenboetje werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Na een positief kennismakingsgesprek wordt het navolgende beleid gevolgd:

 • Er wordt een proefperiode afgesproken van minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden
 • De gedragsregels worden doorgenomen en door de vrijwilliger ondertekend voor akkoord
 • In geval van omgang met jongeren zal de vrijwilliger een VOG-verklaring moeten aanvragen (eventuele kosten zijn voor rekening van het Beestenboetje)
 • In geval van grensoverschrijdend gedrag bij overtreding van de gedragsregels wordt de vertrouwenspersoon ingeschakeld
 

Gedragsregels

vertrouwenspersoon

Gedragsregels

gedragsregels

 

Gedragsregels

tuchtreglement

Activiteiten begeleider

Taakomschrijving.

 

Samen met andere begeleiders educatieve activiteiten voorbereiden en uitvoeren.

Het kan gaan om bijvoorbeeld:

 • Ontvangsten en rondleidingen voor groepjes leerlingen van basisscholen
 • Dierendag
 • Kunst6daagse in Heiloo
 • Educatie aan de hand van bestaande lespakketten over „Bijzondere Huisdierrassen”
 • Voorlichtingsmateriaal maken over boerderijdieren
 • Informatieverzoeken van kinderen in verband met spreekbeurten
 • Opzetten van activiteiten voor kinderen in clubverband rondom kippen, sierduiven of konijnen

Functie-eisen.

 • Liefde voor de natuur en in het bijzonder liefde voor dieren
 • Op een prettige wijze met kinderen kunnen omgaan
 • Kunnen samenwerken met andere vrijwilligers

Wat heeft de organisatie te bieden.

 • Rust, buitenlucht en aanhankelijke dieren
 • Heel veel belangstellende en leergierige kinderen
 • Gratis excursies, workshops en lezingen voor actieve vrijwilligers bij het Natuur Instituut. Ook deelname van gezinsleden is gratis.

Werktijden

 • De uitvoering van activiteiten vindt plaats buiten de schooluren.
 • Dierendag wordt in een weekend gevierd, zodat alle schoolgaande kinderen kunnen deelnemen

De voorbereiding kan op het Beestenboetje plaatsvinden, maar veel voorbereiding kan ook thuis plaatsvinden.
Er is altijd gratis vergader- en werkruimte (computers, printers, telefoon) ter beschikking op het Centrum Natuur Instituut in Alkmaar.

 

Aanmelding
Stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of bel naar 072-520.18.85

Verhalen uit het Beestenboetje

LEADFOTO Verhalen 700x282

Wanneer alle verzorgers naar huis zijn beleven de dieren van Het Beestenboetje de leukste en spannendste avonturen.

Klik op de hieronder staande titels om de avonturen te lezen.

Contactgegevens

Bezoekadres:

Kinderboerderij Beestenboetje
Ter Coulsterlaan 1A
1851 KA Heiloo
Tel. 06 - 47.58.59.48 

info@natuurinstituut.nl

 

Postadres:
Postbus 66
1850 AB Heiloo

Donateurs:

Bank nr NL63.ABNA.048.93.22.328

Ten name van Beestenboetje

o.v.v. uw naam en adres